NPZDR

Baza danych NPZDRpl jest narzędziem służącym do gromadzenia danych zbieranych w ramach Narodowego Programu Zbierania Danych Rybackich. Obejmuje najważniejsze dane dotyczące biologicznej charakterystyki połowów floty rybackiej i wyniki rejsów badawczych. Baza zawiera dane w ujednoliconej formie począwszy od roku 2005.

Dane w bazie NPZDRpl dotyczą głównie dorszy, śledzi, szprotów, storni, ryb łososiowatych i węgorzy Bałtyku. Poza tym, w bazie zarejestrowane są dane dotyczące gatunków ryb dalekomorskich eksploatowanych w ostatnich latach przez polskie rybołówstwo, głównie dorsza, czarniaka, morszczuka, halibuta, karmazyna.

Tworzenie, rozwój i utrzymanie bazy danych jest w połowie finansowane przez Unię Europejską. Dane te są niezbędne do podejmowania decyzji w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej UE, w tym odnośnie do zarządzania zasobami i rybołówstwem.

Zbiory danych obejmują w szczególności:

Dodatkowo, rejestrowane są także dane dotyczące podstawowych parametrów biologicznych ryb eksploatowanych w Zalewie Wiślanym i w Zalewie Szczecińskim oraz zmian patologicznych u dorszy, śledzi, szprotów, storni i innych gatunków ryb bałtyckich.