Ryby - Skład podstawowy

Analizy składu podstawowego ryb wykonane zostały w Zakładzie Chemii Żywności i Środowiska w Morskim Instytucie Rybackim-Państwowym Instytucie Badawczym (MIR-PIB). Wyniki powstały w oparciu o procedury AOAC (1990): azot ogólny metodą Kjeldahla; tłuszcz metodą Soxhleta w wyniku ekstrakcji wysuszonej próbki eterem etylowym; sucha masa metodą suszarkową w wyniku suszenia próbki w temperaturze 103 stopniach Cesjusza przez ok. 8 godz. do uzyskania stałej masy

Wyniki powstały w ramach działalności statutowej MIR-PIB oraz w efekcie realizacji projektów z innych środków zewnętrznych (granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, PO-Ryby 2007-2013).

W przypadku dużych ryb jak węgorz czy łosoś, próbę do badań stanowił jeden osobnik. Natomiast w przypadku takich gatunków jak szprot czy śledź, próba składała się z kilku lub kilkudziesięciu osobników.

UWAGA!
Korzystający z danych są zobowiązani do podania ich źródła oraz metodyki, zgodnie z którą badania zostały wykonane.
Prosimy o zacytowanie następującego tekstu:

„Analizy składu podstawowego ryb wykonane zostały w Zakładzie Chemii Żywności i Środowiska w Morskim Instytucie Rybackim-Państwowym Instytucie Badawczym (MIR-PIB). Wyniki powstały w oparciu o procedury AOAC (1990): azot ogólny metodą Kjeldahla; tłuszcz metodą Soxhleta w wyniku ekstrakcji wysuszonej próbki eterem etylowym; sucha masa metodą suszarkową w wyniku suszenia próbki w temperaturze 103 stopniach Celsjusza przez ok. 8 godz. do uzyskania stałej masy”.

Zobacz tabelę z danymi... »

ZALOGUJ SIĘ DO SYSTEMU