„Jak wyśledzić śledzia” – II nagroda za najlepszy referat na IV Konferencji Młodych Naukowców z Okazji Dnia Wody