Narzędzia i metody połowów w rybołówstwie przybrzeżnym
Źródło: http://www.plgr.pl/UserFiles/rybak_271-312.pdf